contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Zeewierextract

Zeewierextract

Zeewierextract: Zeewieren groeien in water in tegenstelling tot planten, die op het land groeien. Dat is dan ook het enige verschil. Net als in planten treffen we in zeewieren verschillende nuttige stoffen aan. Zeewieren kunnen als geneesmiddel of als voedsel gebruikt worden. Als je echter alleen maar planten eet, zoals bijvoorbeeld een vegetariër, dan is er een grote kans op het ontwikkelen van een eiwitgebrek. Het functioneren en de groei van een mens worden geremd en verstoord en de mens wordt minder gezond. De oorzaak van het eiwitgebrek is dat planten te lage concentraties aminozuren bevatten en daardoor de eiwitbehoefte niet volledig kunnen dekken. Dit geldt ook voor zeewieren (zeewierextract). Derhalve adviseren wij ook om extra aminozuren toe te voegen aan planten.

Zeewierextract ten opzichte van aminozuren

De bouwstenen van eiwitten worden gevormd door 20 standaard N-bevattende aminozuren. Aan elkaar gekoppelde aminozuren zijn eiwitten. De belangrijkste natuurlijke stoffen die plant, mens en dier nodig hebben om te kunnen functioneren zijn suikers, vetten en eiwitten. Dat maakt dat er een duidelijke en rechtstreekse connectie bestaat tussen de opbouw van eiwitten, het beschikbaar zijn van aminozuren en de prestaties van levende organismen.

Humuszuren of fulvinezuren ten opzichte van zeewierextract

Humine- en fulvinezuren spelen geen duidelijke directe rol in het functioneren van mens, dier of plant, omdat ze helemaal geen aminozuren of eiwitten hebben. Toch beschikken deze stoffen over moleculen die behulpzaam kunnen zijn bij de verbetering van de bodemstructuur door micro-organismen of bij het bevorderen van het opnemen en beschikbaar stellen van voedingsdeeltjes. Zo beschouwd kunnen humine- en fulvinezuren wel degelijk gezien worden als nuttige stoffen m.b.t. het functioneren van planten, omdat ze bijvoorbeeld voor toegediende aminozuren als katalysator kunnen fungeren.

Relevante producten

WAAR KUNNEN
WIJ U MEE HELPEN?

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
of vul ons contactformulier in.
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN