contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Fertilizer specialties > Silicon-Liquid-40D
 

Silicon-Liquid-40D

40% vloeibaar organisch siliciumproduct - IBC 1000 liter

Samengevat

Etikettering Silicon Liquid 40D
Productvorm Vloeibaar
Verpakking IBC - 1000 liter
Siliciumdioxide SiO2
(Organisch)
40%
Siliciumzuur (Si(OH)4) Max 3%
pH 4
Soortelijk gewicht 1.34
Kleur Wit
Bewaar temperatuur: 5 - 25 ° C (41-77 ° F)
Houdbaarheid 12 maanden na datum van verpakking

Silicon liquid 40D is een vloeibaar siliciumproduct op basis van 40% siliciumdioxide SiO2. Daarnaast hebben deze deeltjes dankzij hun kinetiek en pH niet de affiniteit zich aan elkaar te koppelen, waardoor dit vloeibare siliciumproduct zeer goed opneembaar is voor planten.

 

Tevens bevindt zich in de goed opneembare gehydrolyseerde SiO2-oplossing ook het direct opneembare siliciumzuur (Si(OH)4) in de maximale hoeveelheid van 3%. Dit is onder andere mogelijk doordat het gehydrolyseerde product een pH heeft van rond de 4.0. Dit zorgt ervoor dat de direct opneembare vorm van siliciumzuur in oplossing blijft. Je hebt dan dus een product met zowel de direct opneembare vorm Si(OH)4 siliciumzuur én een goed opneembare gehydrolyseerde vorm van silicium SiO2.

 

Het product is beschikbaar in IBC’s van 1000 liter.

Silicium: Wat is silicium?

Silicium is na zuurstof het meest voorkomende element op aarde, die uit ongeveer 28% tot 40% silicium bestaat. De aardbodem is dus rijk aan silicium. Planten voeden zich met mineralen, waaronder ook silicium. Een aantal graangewassen dat veel silicium bevat, wordt hier in volgorde van hoge naar lagere hoeveelheden weergegeven: haver, gierst, gerst, tarwe en aardappel. Maar ook de volgende voedingsmiddelen bevatten van nature silicium: heermoes, brandnetel, rijst, hop (denk aan bier!), rode ui en rode biet.

Silicium bladopname: Kan een siliciumproduct via het blad door planten worden opgenomen?

Ja, praktisch hoofdzakelijk alleen maar via het blad. De deeltjesgrootte van het siliciumproduct bepaalt uiteindelijk hoeveel er in oplossing kan gaan. Hoe groter de deeltjes hoe lager het siliciumzuurgehalte en hoe minder de opneembaarheid. Silicium in een goed opneembare vorm heeft vaak direct een positief effect op de weerbaarheid van planten. Dit gebeurt meestal via een of meerdere aanvullende bladbespuitingen. Aangezien het silicium in dit siliciumproduct in zeer kleine deeltjes aanwezig is, is dit siliciumproduct snel en gemakkelijk via het blad opneembaar. De plant en het blad krijgt weer zijn natuurlijke weerstand door snel opneembaar silicium. Het silicium stapelt zich op na een of meerdere bladbespuitingen en wordt vervolgens ingebouwd als onderdeel van de celwanden in planten.

Silicium: Wat doet silicium in de natuur?

Silicium is een belangrijk mineraal. Zo is uit onderzoek gebleken dat bepaalde gewassen op een siliciumrijke bodem veel beter gedijen dan gewassen die geen toegang hebben tot een siliciumrijke omgeving. Daar waar veel silicium door de planten werd opgenomen, zag men grotere, gezondere en sterkere gewassen en dus een betere oogst!

Silicium: landbouw en silicium

Het is al tientallen jaren bekend (waarschijnlijk al veel langer) dat silicium een essentieel mineraal is bij het verkrijgen van een goede oogst. In de landbouw wordt vandaag de dag veelvuldig gebruik gemaakt van silicium, hetzij als bodembemesting zodat de planten gemakkelijker of meer silicium kunnen opnemen.

Silicium: welke soorten siliciumbronnen zijn er?

Ook in de biologische landbouw wordt gebruik gemaakt van silicium, veelal in de vorm van SiO2 en Si(OH)4. Maar met name in de niet-biologische landbouw blijkt men hele andere vormen van silicium te gebruiken. Om enkele voorbeelden te noemen van vormen die ingezet worden volgt een opsomming: steenmeel, huttenkalk, converterkalk, thomaskalk, calcium-, natrium- en kaliumsilicaten (Na2SiO3 en K2SiO3), kiezelzuur, slakken met calciumsilicaat, silicagel, siliforce. etc. Deze opsomming maakt duidelijk dat er zeer veel vormen van silicium in de omloop zijn, die in de landbouw kunnen worden ingezet voor onder andere het gebruik als meststof.

 

  • Diatomeeënaarde – of kieselgur - is een kleimineraal met een hoog siliciumdioxidegehalte (80-90%). Daarnaast kan het ook wat ijzer en aluminium bevatten. Indien uitgezeefd op kleine deeltjes kunnen deze kleine deeltjes (mits juist behandeld) in een colloïdale vorm gedeeltelijk oplossen en gebruikt worden voor bladvoeding. Het heeft geen zin om silicium in welke vorm dan ook via de bodem toe te passen.

  • Sodiumsilicaat wordt ook wel waterglas genoemd. Het heeft een extreme hoge pH-waarde en is in  deze vorm niet geschikt voor agrarische toepassingen. Het natrium(sodium) atoom zorgt er namelijk voor dat het wel makkelijker blijft suspenderen. De hoge pH-waarde is een struikelblok voor plantvriendelijke toepassingen.

  • Silicagel kan gebruikt worden mits het voldoende goed opgelost wordt in water. Het bevat natrium en is dus niet geschikt om in hoge doseringen als bladvoeding toe te passen.
 Silicaforce pretendeert siliciumzuur te bevatten. Daarnaast zijn er wat mineralen aan toegevoegd. Dit kan het toch al tere kinetische evenwicht van siliciumzuur SI(OH4) in oplossing verstoren. Bovendien is het kinetisch gezien onmogelijk om meer dan 9 mmol/liter aan siliciumzuur in oplossing te kunnen houden. Het wordt automatisch teruggebracht naar SIO2 (siliciumdioxide).

  • Potassium silicate ofwel Kaliumsilicaat is een synthetisch geproduceerde kalium-siliciumverbinding. Het kan gebruikt worden als meststof.

  • Calciumsilicaat is een natuurlijke vorm van calcium met silicium. Het wordt gewonnen uit kalksteen.

  • Steenmeel, ook wel Huttenkalk of Kalksteen genoemd, is fijngemalen gesteente dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar en meststof. Voor een functionele werking in de bodem dient steenmeel een maximale korrelgrootte van 0,100 mm te hebben. Grover gemalen gesteente wordt steengruis genoemd en is minder effectief in de bodem. Hoe fijner gemalen des te sneller de werking in de bodem. Steenmeel dat gewonnen wordt bij de Britse kust bevat meer calcium (krijtrotsen) en heet ook wel calciumsilicaat.


  • Thomasslakkenmeel - ook Thomasmeel of Converterkalk genaamd - is een fosfaathoudende meststof, die wordt gemaakt uit fijngemalen hoogovenslakken van fosfaatrijk ijzererts of ruwijzer.

Zo wordt steenmeel ingezet om de bodem weer te voorzien van extra calcium, ofwel kalk. Vaak zijn steenmeelsoorten afkomstig van vulkanisch gesteente (slakken uit de ijzerertsindustrie). Slakken zijn bijproducten die ontstaan bij de productie van ijzer. Door toevoeging van calcium aan ijzererts wordt het pure ijzer gewonnen. De reststoffen, ook wel slakken genoemd, bestaan uit calcium gebonden aan de uit de ijzererts afkomstige mineralen zoals kalk, ijzer, magnesium en natrium, maar ook zware metalen. Deze slakken bevatten vaak meer dan 10% silicium maar dus ook andere (toxische) stoffen!

 

Over de fijnheidsgraad en zuiverheid van deze slakken is weinig bekend, maar deze zijn terdege van invloed op de werking. Kwantitatieve gegevens over de werking van steenmeel zijn nauwelijks voorhanden. De verwachting is dat de beschikbaarheid van Si in steenmeel laag is. Voor een betere beschikbaarheid moet de Si als het ware eerst ontsloten worden. Steenmeel wordt in tonnen per hectare toegediend. Er zijn echter nauwelijks resultaten waaruit blijkt dat de Si in steenmeel werkt.

 

Indien er in de landbouw dus gesproken wordt over silicium, is de cruciale vraag: over welke vormen van silicium hebben we het eigenlijk en wat is de deeltjesgrootte? Dat maakt dat er enorme verschillen zijn tussen alle siliciumproducten. De deeltjesgrootte bepaalt uiteindelijk hoeveel er in oplossing kan gaan. Hoe groter de deeltjes hoe lager het siliciumzuurgehalte en hoe minder de opneembaarheid.

 

De deeltjesgrootte van een siliciumproduct en het milieu zijn de bepalende factoren voor de opneembaarheid. Het silicium in Kaliumsilicaat, Calciumsilicaat, Steenmeel, Huttekalk, Kalksteen, Thomasslakkenmeel/Thomasmeel, Converterkalk of Calciumsilicaat kan niet in het blad worden opgenomen. Aangezien er meer dan genoeg silicium in de grond zit, heeft een bodembehandeling met silicium geen zin. De plant haalt daar waar hij kan al silicium uit de grond.

 

Wat is Silicon Liquid 40D?

Silicon liquid 40D is een vloeibaar siliciumproduct op basis van 40% gehydroliseerd Kiezelzuur (siliciumdioxide SiO2), waarbij de deeltjes zeer klein zijn, waardoor dit vloeibare silicium goed opneembaar is. Dat geeft aan dat het ook mengbaar is met andere vloeibare meststoffen, maar uiteraard is ieder mengsel anders en zal dus eerst kleinschalig getest moeten worden.

 

Wat is het verschil tussen Siliciumdioxide (SiO2) en Siliciumzuur (Si(OH)4)?

Het verschil tussen SIO2 en Si(OH4) oftewel siliciumdioxide en siliciumzuur (ook wel orthosiliciumzuur genoemd) zijn de 2 waterstofatomen. Siliciumdioxide bestaat zelfs in een colloïdale vorm nog uit deeltjes. Met 2 H-atomen erbij heb je een oplossing. Dit kan je forceren door o.a. de pH-waarde naar 14 te brengen (omgekeerd zuur kan ook). Helaas wordt het overgrote deel weer siliciumdioxide op het moment dat je het gaat verdunnen met water.

 

De zogenaamde synthetische siliciumdioxideproducten zijn behandeld met natronloog tot een pH-waarde van 14. Bij deze pH-waarde lost alles op, dus ook zand. Vervolgens wordt het met kracht door een vlam heen geblazen. Dan ontstaat siliciumdioxide in nanodeeltjes. Nanodeeltjes hebben minder moeite om een paar waterstofatomen tot zich te nemen.

 

Helaas kan dat alleen als er niet al te veel ander siliciumzuur in de buurt is. Zoals al eerder uitgelegd: wanneer er te veel deeltjes zijn dan krijg je regressie naar het oorspronkelijke materiaal. In de natuur gebeurt dit ook.

 

Silicium meest gestelde vraag

Er zijn producten met silicium op de markt die zijn gestabiliseerd o.b.v. choline en een hoge opname claimen. Is dat waar? Zijn deze producten daadwerkelijk beter?

 

Ook voor dit soort siliciumproducten geldt: of ze nu gebonden zijn aan natrium, koolstof of vermengd zijn met choline of natronloog, het maakt niet uit. Er is geen stabiliteit in water boven de 9 mmol/liter. Met andere woorden: op het moment dat je het gaat verdunnen met water wordt het overgrote deel weer dioxide. De opname van Silicon Liquid 40D is daarom net zo goed, maar meer economisch. Je hoeft slechts betrekkelijk weinig te gebruiken.

  Bestel een product monster
  Print deze pagina
Silicium Steenmeel Biostimulant siliciumdioxide SiO2 Bodemverbeteraars Huttenkalk Converterkal Gewassen Siliciumzuur Si(OH)4 Skal Thomaskalk Calciumsilicaten Natriumsilicaten Planten stress Kaliumsilicaten Kiezelzuur Organische stoffen Silicagel Siliforce Micro-organisme
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
of vul ons contactformulier in.
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN