contact+31 (0)36 - 84 500 68
NL | Nederlands
Home > Feed ingredients > Immutines

Immutines

Extract van zeewater met levende micro-organismen

Samengevat

Etikettering Immutines™, Immutines+EM™ of Immutines animals complete
Productvorm Vloeibaar
Lactobacillus plantarum (ATCC 8014/ NBRC 3070) 10 kve/g
Lactobacillus casei (ATCC 7469/ NBRC 3425) 10 kve/g
Saccharomyces cerevisiae (IFO 0203/ NBRC 0203) 10 kve/g
Percentage aminozuren bij Immutines animals complete Eiwit in de vorm van enkelvoudige aminozuren 10%
Immutines™ is een extract van zeewater met een zeer laag gehalte aan natrium. Het bevat alle elementen en micro-elementen die op aarde beschikbaar zijn. Deze elementen zijn gebonden aan of fytoplankton of één van de 50.000 andere soorten micro-organismen die de zee bevat. Aangezien Immutines™ niet chemisch of met hitte behandeld is, zijn deze micro-organismen levend. Voordelen bij dieren:

 

  • minder ruwvoer en krachtvoer nodig
  • minder drijfmest
  • de melkproductie is ongewijzigd in zowel liter als gehaltes
  • de koeien verbeteren in conditie en kleur
  • minder vruchtbaarheidsproblemen
  • minder ontstekingen en klauwproblemen
  • Langere levensduur/minder opruimers
  • hogere eiwit producties

Immutines; Wat zijn dat?

Immutines+EM™ is dus de synergistische combinatie van mineralen met land en zee micro-organismen. De combinatie van Immutines + essentiële micro-organismen, afgekort EM. Immutines+EM is dus een bron van positief bacterieel leven. Het is bovendien rijk aan magnesium en het bevat fulvinezuur. Dit unieke product draagt bij aan honderden enzymatische processen die de fermentatie ten goede komen. Eén liter Immutines™ bevat circa 130 gram fytoplankton en overige aan micro-organismen gebonden micro-elementen. Deze mineralen zijn in tegenstelling tot mineraalzouten, mineraalsulfaten, mineraaloxiden of aminozuren direct voor 100 % opneembaar. Het heeft door de toevoeging van essentiële micro-organismen (EM) tevens een probiotische werking.

Immutines met aminozuren

In 2018 is het onderzoek afgesloten m.b.t. de toevoeging van enkelvoudige aminozuren aan de Immutines+EM™. Om eiwit te maken voor spieren, melk, een baby of een kalf, zijn aminozuren nodig. Om aminozuren te verkrijgen zijn er dierlijke of plantaardige eiwitten nodig. Deze eiwitten worden in het maagdarmkanaal of door fermentatie omgezet tot enkelvoudige aminozuren, om vervolgens weer in elkaar gezet te worden tot aminozuurketens. Namelijk de soort specifieke nieuwe eiwitten.  

 

De (melk)eiwitproductie van de koe wordt beperkt door dat specifieke aminozuur wat het minst aanwezig is voor de vorming van deze nieuwe soort specifieke aminozuurketens. Het voerplan van bijvoorbeeld melkkoeien zou gericht moeten zijn op het maximaliseren van de microbiële aminozuurproductie tijdens de pensfermentatie. Het blijkt dat dit in de praktijk alleen kan als het specifieke aminozuur wat het minst aanwezig is wordt aangevuld. Het aanvullen van het rantsoen met extra aminozuren, waarvan verwacht kan worden dat deze de tekortkomingen van een inefficiënte penswerking tegengaan is de basis van een hogere eiwit productie en verder herstel van de penswerking. Het in evenwicht brengen van de individuele aminozuren in plaats van meer ruw eiwit geven, helpt de voerefficiëntie.

 

Een eiwit is een keten van meer dan 50 afzonderlijke aminozuren. De koe absorbeert en gebruikt individuele aminozuren in plaats van eiwitten. Ze heeft geen "eiwitbehoefte", maar een behoefte aan essentiële aminozuren. De term "essentieel aminozuur” verwijst naar die aminozuren die de koe niet kan produceren door herschikking van de chemische configuratie van een ander aminozuur. Elk essentieel aminozuur moet in de darm worden aangeleverd worden, via toevoegingen of middels de werking van de pensmicroben. De koe neemt de afzonderlijke aminozuren en combineert ze in ketens met specifieke sequenties om eiwitten te maken in de vorm van melk, kalf of een spier. De eiwitproductie van de koe wordt beperkt door dat specifieke aminozuur wat het minst aanwezig is.

 

Het maken van eiwitten in de koe is als het samenstellen van een grote puzzel met veel verschillende stukjes die elk in een bepaalde volgorde samengaan. Als de koe twee van hetzelfde puzzelstukje heeft maar een ander stuk mist, kan ze de puzzel niet voltooien. Voorbeeld: Als extra methionine wordt geleverd, maar lysine is eigenlijk het "eerste beperkende" aminozuur, zal geen eiwit worden geproduceerd. Microbiële aminozuren, die door pensfermentatie ontstaan zijn tussen 50-75% van het benodigde totale aminozuurcomplex wat nodig is voor adequate eiwit productie. Het doel van het bijvoeren van herkauwers met Immutines animals complete™ is het maximaliseren van de microbiële aminozuurproductie.

 

De opbouw van Immutines™ naar Immutines+ EM™ naar Immutines animals complete™ is de logische consequentie van voortschrijdend inzicht en de beschikbaarheid van goedkopere enkelvoudige aminozuren. Voor een goede penswerking is behalve goed voer een juiste balans van micro-elementen (mineralen) nodig met probiotica en enkelvoudige aminozuren.

Immutines: Eigenschappen Immutines op een rij

1)Immutines™is gebonden aan micro-organismen. Hierdoor is haar biologische beschikbaarheid 100%. Onderzoek heeft aangetoond dat normaliter het bijvoeren van mineralen in de vorm van zouten, sulfaten of oxiden een belabberde biologische beschikbaarheid heeft. Vast is komen te staan dat Immutines™ de biologische beschikbaarheid van deze elementen juist positief beïnvloedt. Immutines™ zorgt ervoor dat likstenen en andere supplementen bewezen beter werken. Met andere woorden: Immutines™ is de katalist voor opname van alle andere toegevoegde mineralen.

 

2) Immutines™verhoogt in planten de drogestofgehalten en antioxidantniveaus tot wel 25%, respectievelijk 33%. Immutines™ vult mineraaldeficiënties aan.

 

3) Immutines+EM™draagt zorg voor een tot wel 300% langere en betere stabiliteit van de toegevoegde land micro-organismen. Het heeft alle positieve eigenschappen van Immutines™, maar door de synergistische werking van essentiële micro-organismen een veel bredere werking.

 

4) Immutines+EM™neutraliseert aanwezige toxines in de pens en vult deficiënties van mineralen aan. Verlaagde weerstand, slechte penswerking en inefficiënt gebruik van voer verbetert, ontstekingen en onvruchtbaarheid verminderen. De combinatie met essentiële micro-organismen zorgt voor een efficiënte stofwisseling in de pens. Dit leidt aantoonbaar tot minder gebruik van voer.

 

5) Immutines+EM™Doordat rundvee het voer beter verteert, wordt tot een vijfde minder ruw en krachtvoer gebruikt. Omdat het voer beter wordt verteerd en er minder voer wordt ingenomen, produceren de dieren minder mest. Uit mest-zeefproeven komt bij deze gebruikers naar voren dat de ruwe celstof die achter blijft in de zeef na uitspoeling heel fijn is. Dit laat zien dat de pensfermentatie beter verloopt.

 

6) Immutines animals complete™ Heeft alle voordelen die hier voor beschreven zijn naast een hogere eiwit productie. Aangezien de koe per definitie geneigd is tot roofbouw op het lichaam gedurende de lactatie (de ontwikkeling van het kalf gaat voor het voeden van de moeder) ontstaan vruchtbaarheidsproblemen, ontstekingen, en algehele degeneratie door immuniteit deficiënties.
  Print deze pagina
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN