contact+31 (0)36 - 84 500 68
NL | Nederlands
Home > Fertilizer specialties > Ferti Liquid NPK 0-0-20
 

Ferti Liquid NPK 0-0-20

Kalimeststof voor alle soorten gewassen

Samengevat

Etikettering Ferti Liquid 0-0-20
Productvorm Vloeibaar
NPK-samenstelling 0-0-20
pH-waarde 7
Dictheid 1,32 kg/l
Overige certificeringen Control Union en USDA gecertificeerd.
Verpakkingen IBC's

Ferti Liquid NPK 0-0-20 is een kalimeststofoplossing die kalium levert voor alle soorten gewassen in het bijzonder in biologische teelt en is Control Union en USDA gecertificeerd. Dit product bevat 20% K2O (264 gram wateroplosbaar kaliumoxide/l). De dichtheid bedraagt 1,32 kg/l en de pH-waarde is 7. Ferti Liquid NPK 0-0-20 bevat in water oplosbare voedingsstoffen voor planten. 

Gebruiksadvies Ferti Liquid NPK 0-0-20

 

Algemeen: bladtoediening: 200-400 ml/l water of 10-20 l/ha bij bodemtoediening respectievelijk 1% (1 liter op 100 liter water) bij fertigatie.

 

Pitvruchten: kaliverzorging, verhoging van de vrachtkwaliteit en verbetering van het rood kleuren: 2-4 keer met 4 l/ha middels bladbespuiting toedienen vanaf juni.

 

Wijndruiven: 1 toediening met 4 l/ha middels bladbespuiting zodra er voldoende bladmassa is.

 

Tafeldruiven: als kaliverzorging, voor een hoger suikergehalte: 1 toediening met 4 l/ha middels bladbespuiting vanaf het moment van zacht worden van de bessen.

 

Groente: als kaaiverzorging, ter verbetering van de kwaliteit van het oogstproduct: meermaals 3-4 l/ha toedienen middels bladbespuiting vanaf het moment dat er voldoende bladmassa is.

 

Granen: 2 toedieningen van 3-4 l/ha middels bladbespuiting.

 

Maïs: 4 l/ha middels bladbespuiting (samen met de fungicidebehandeling).

 

Aardappelen: als kaaiverzorging ter vermindering van de vatbaarheid voor blauw-/zwartvlekkigheid: 2 toedieningen met 4-7 l/ha middels bladbespuiting tot de aanzet van de knollen en na de bloei.

Gebruiksaanwijzing

 

Mengbaarheid: Ferti Liquid NPK 0-0-20 is, voor zover bekend, mengbaar met alle gangbare middelen. Daar echter niet alle in praktijk optredende toevalligheden te voorzien zijn, is in ieder geval een mengpoging met kleine hoeveelheden van voor de bespuiting voorziene producten aan te raden.

 

Verpakking: leverbaar in IBC's (1.000 l)

 

Opslag:

  • In een gesloten verpakking;
  • Niet in direct zonlicht;
  • Niet beneden 4 graden Celsius;
  • Voor gebruik goed schudden.
  Print deze pagina
Kalimeststof NPK Kalium Organische carbonzuren Kaliumoxide
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN