contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Fertilizer specialties > EM plus Bio Immunostimulants
 

EM plus Bio Immunostimulants

Effectieve micro-organismen + geconcentreerd zeewater

Samengevat

Etikettering EM + Bio Immunostimulants
Productvorm Vloeibaar
Immunostimulants (gemaakt van zeewater) 33%
Lactobacillus plantarum (ATCC 8014/ NBRC 3070) 105 kve/g
Lactobacillus casei (ATCC 7469/ NBRC 3425) 104 kve/g
Saccharomyces cerevisiae (IFO 0203/ NBRC 0203) 104 kve/g
Verpakking IBC's
Levensduur en stabiliteit 24 maanden
EM + Bio Immunostimulants is een vloeibaar mengsel van effectieve micro-organismen (EM), (ook wel essentiële  micro-organismen genoemd) en geconcentreerd zeewaterextract met een zeer laag gehalte aan natrium.

EM + Bio Immunostimulants

EM + Bio Immunostimulants bestaat uit micro-organismen uit zee, gecombineerd met micro-organismen uit de bodem van het land. Effectieve micro-organismen (van het land) zijn gemengde culturen van gunstige, natuurlijk voorkomende organismen die worden toegepast om de microbiële diversiteit van het bodemecosysteem te vergroten. Ze bestaan voornamelijk uit foto sensibiliserende bacteriën, melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten en fermenterende schimmels.

 

De opneembare zeemineralen uit het toegevoegde zeewaterextract samen met de effectieve micro-organismen van het land zijn fysiologisch compatibel met elkaar en kunnen naast elkaar bestaan. De zeemicro-organismen zijn gebonden aan of fytoplankton of één van de andere soorten micro-organismen die de zee bevat. Hiermee ontstaat een uniek vloeibaar mengsel van organismen dat daardoor dus alle elementen en micro-elementen bevat die op aarde en in de zee beschikbaar zijn. De mix van micro-organismen in EM + Bio Immunostimulants zijn nooit chemisch of met hitte behandeld, waardoor je kunt stellen dat deze micro-organismen levend zijn. De levensduur en stabiliteit van deze mix van EM + Bio Immunostimulants is minimaal 24 maanden.

EM + Bio Immunostimulants: Wat zijn de voordelen bij planten?

De opneembare zeemineralen uit het toegevoegde zeewaterextract zijn dus gebonden aan de effectieve micro-organismen (EM). Hierdoor ontstaat een mineralenopname van 100%. Daarnaast is er een positieve synergie tussen de aanwezige lactobacillus, schimmels en alle andere micro-organismen met de bodembacteriën. Dit zorgt ervoor dat planten meer stressbestendig zijn, beter groeien en zorgt voor een sterker gewas. Als je een gezonde bodem hebt, heb je gezonde planten. Om gezonde en sterke planten te ontwikkelen is een gezonde bodem onontbeerlijk. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat planten niet zo snel vatbaar zijn voor plagen, stress en ziekten en zorgt ervoor dat ze optimaal presteren.

 

Ongeveer 95% van de planten leeft in de natuur samen met de in de bodem aanwezige bodemschimmels die ervoor zorgen dat hun wortels een groter bereik krijgen. Iets vergelijkbaars gebeurt met bodembacteriën die nuttig zijn. Als gevolg hiervan kan het absorptievermogen met wel 700% toenemen. Daardoor kunnen planten beter en eenvoudiger nutriënten en water absorberen. In het gebied rond de wortels zitten de gunstige micro-organismen, die ervoor zorgen dat potentiële ziekteverwekkers weinig kans krijgen. Planten kunnen kwetsbaar worden door een slechte start, want het bodemleven is in veel bewerkte gronden beperkt en vaak van één soort. Als er geen nuttige bacteriën in de bodem zitten rond de plantenwortels dan zijn planten minder sterk. Dan ontstaat er een minder sterke plant die niet zoveel weerstand kan bieden aan plagen en ziektes.

EM + Bio Immunostimulants: Wat zijn nuttige bodembacteriën?

Bodembacteriën worden vooral gevonden in de humusrijke bovenlaag die ongeveer 25 centimeter diep is. Ze leven van organische materialen. In deze bovenlaag wordt een grote hoeveelheid organische en verteerbare stoffen gevonden, bijvoorbeeld wortelcellen die door de wortels zijn afgestoten en suikers. Water, zuurstof en mineralen zijn ook in grote hoeveelheden aanwezig. In een gezonde grond vindt men talrijke bacteriën van vele soorten, die een heleboel belangrijke processen regelen. Nutriënten worden vrijgemaakt voor de groei van planten door het afbreken van niet levende organische stoffen. Enkele van deze bacteriën zorgen voor een schone grond en een betere structuur van de bodem.

 

Rhizobacteriën (wortelbacteriën) vestigen zich in de directe omgeving van de wortel (rhizosfeer genoemd) en zorgen voor een bescherming van de wortels; voor ziekteverwekkers is geen plaats als er gezonde bacteriën zijn. Om die reden zorgen rhizobacteriën voor een gezonde groei van de plant. De conditie en groei van wortels worden gestimuleerd door bacteriën die de groei bevorderen. Deze bacteriën produceren bijvoorbeeld de natuurlijke stoffen als auxine, cytokinine en gibberelline, die de groei reguleren. Bacteriën die de stikstof binden zorgen ervoor dat stikstof uit de lucht wordt vastgelegd en stellen deze ter beschikking van de plant. Dit omdat planten zelf geen stikstof uit de lucht kunnen opnemen. Bacteriën die fosfaat vrijmaken zorgen ervoor dat er meer fosfaat beschikbaar komt voor de plant.

 

Enkele bacteriën produceren fosfatase. Fosfatase is een enzym dat ervoor zorgt dat fosfaat uit organische verbindingen vrij wordt gemaakt. Weer andere bacteriën zorgen ervoor dat gebonden fosfaat wordt opgelost door het afscheiden van organische zuren. De zogenoemde nuttige bacteriën zorgen er ook voor dat andere elementen beter beschikbaar komen voor de plant. Antagonistische bacteriën en schimmels, zoals bijvoorbeeld trichoderma, zorgen ervoor dat wortelziekten geweerd worden door het afgeven van antibiotische stoffen die giftig zijn voor ziektekiemen. Daarnaast bezetten ze gebied dat anders door schadelijke organismen bezet zou worden en eten ze voedsel dat ziektekiemen nodig hebben om in leven te blijven. Verder leven ze als een parasiet op schimmels, aaltjes en schadelijke bacteriën.

EM + Bio Immunostimulants: Hoe kan de balans van de bodem hersteld worden?

Dat een gezonde bodem belangrijk is voor gezonde planten wordt door een toenemend aantal kwekers en boeren erkend. De basis van een rijk en divers bodemleven, dat een gezonde plantengroei bevordert, wordt gevormd door bodembacteriën. Daarbij is een balans die goed is van wezenlijk belang. Er ontstaat minder stress en lagere druk van ziektes en een beter resultaat wat groei betreft als een bodem gezond is. Alle bewerkingen m.b.t. de teelt beïnvloeden het gezond zijn van de bodem, want het leven in een bodem kent een hoge gevoeligheid voor chemische producten, te veel mineralen en het bewerken van de grond. Door de bodem voordat men gaat zaaien of planten te voorzien van hoge hoeveelheden nuttige bacteriën kan de balans van een bodem hersteld worden.

EM + Bio Immunostimulants: wanneer toedienen?

Door een bladbespuiting gecombineerd met EM + Bio Immunostimulants wordt zowel de opname als de natuurlijk immuniteit verhoogd. Niet alleen door de aanwezige mineralen, maar bovenal door de massaliteit van de positieve micro-organismen die op de planten gespoten worden:
  • Spuiten overdag is nimmer aan te raden aangezien er bladverbranding kan optreden;
  • Spuiten bij bewolkt weer of schemering heeft de voorkeur;
  • Wanneer men een bodemtoepassing prefereert dan adviseren wij dit rond het hele rizoom gebied (rond de wortels) te doen.

EM + Bio Immunostimulants: Dosering

  • Bladbespuiting akkerbouw : 5  liter per hectare meegeven bij iedere bladbespuiting. Dit product is goed te combineren met reguliere bladbespuitingen maar niet te combineren met pesticide of herbicide;
  • Bodemtoepassing : 10 liter per hectare, meegeven tijdens zaaien of poten. Voorkeur: Rizoom gebied, rond de wortels;
  • Tuinbouw: Bladbespuitingen: 500 ml per 100 liter water. Irrigatie: 2 ml per m2, per week;
  • De levensduur en stabiliteit van deze mix van EM + Bio Immunostimulants is minimaal 24 maanden.
  Bestel een product monster
  Print deze pagina
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
of vul ons contactformulier in.
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN