contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > aminozuren complex testprotocol

aminozuren complex testprotocol

Aminozuren Complex is een biologisch gecertificeerd mengsel van L-α-amino zuren, peptiden, fulvine zuren en kruidextracten. De aminozuren/peptiden zijn verkregen via enzymatische hydrolyse waarbij er geen destructie van biologisch actieve aminozuren plaatsvindt, dit in tegenstelling tot chemische hydrolyse. Aminozuren Complex bevat een zeer hoog gehalte aan goed opneembare en biologisch bruikbare vrije aminozuren (kleinere moleculen). Daarnaast bevat de complex fulvinezuren. Dit zijn natuurlijke stoffen die elektrische lading kunnen dragen en transporteren en zodanig helpen bij het in stand houden van de electrische ladingsverdeling over cellen. De fulvinezuren laden de vrije aminozuren als het ware op en helpen daardoor de opname en verwerking van deze aminozuren in de plant.

 

Verder helpen de fulvinezuren om de electrische potentiaal in de plant op peil te houden wat direct gerelateerd is aan zaken als waterhuishouding, vitaliteit, functioneren, etc. Tenslotte bevat Aminozuren Complex nog kruiden welke zorgdragen voor een sterk anti-oxidanten werking. Oxidanten zijn verantwoordelijk voor cel schade en worden vooral geproduceerd bij stress. Aminozuren, fulvinezuren en anti-oxidanten is een unieke en optimale mix om planten maximaal te ondersteunen in hun groei, ontwikkeling, weerstand en uiteraard productie. Als laatse nog dit: Aminozuren Complex is zeer arm aan ballaststoffen zoals zout en zware metalen en bevat geen fyto- of anderszins toxische stoffen of componenten. Zie voor verdere details ons productblad.

PROTOCOLLEN TESTEN AMINOZUREN COMPLEX

Doel van gebruik; Aminozuren Complex wordt gebruikt om de plant te voorzien van een optimale mix van versterkende en groeibevorderende stoffen die ondersteunend zijn voor onderhoud, groei, vitaliteit en reproductie. Kort gezegd geeft toediening van dit product de planten meer energie (via de Krebbs cyclus) en meer weerstand wat tot uiting komt in vele aspecten: betere kleur en groter blad, meer wortels, meer bloemen, meer en/of grotere vruchten, gezonder gewas, etc. De reacties zullen afhangen van het type gewas, het ras en de omstandigheden.

Grondige test van de aminozuren Complex

Teneinde snel producten te testen kan het beste met snel groeiende planten gewerkt worden. Voorbeelden zijn haver, bonen, erwten, sla. Tuinkers kan ook worden gebruikt maar aan die plantjes valt moeilijk iets te meten. Dit plantje is meer om toxiciteit aan te tonen in plaats van groeireacties.

 

Wij gaan hier dus even uit van haver, boon, erwt of sla. Zorg dat je minimaal 6 potten per behandeling hebt. De controle waar wij alleen water gaan geven is ook een behandeling. Wil je dus 2 concentraties Aminocore Complex en 2 concentraties van een ander product testen, dan heb je 2+2+1 = 5 behandelingen. Per behandeling 6 potten geeft in totaal 30 potten. Probeer blokken te vormen waarbij alle potten met een verschillende behandeling bij elkaar komen te staan. Je krijgt in dit voorbeeld dus 6 plekken met op elke plek 5 potten, elke pot met een andere behandeling. Zorg voor goede labels om de behandelingen uit elkaar te houden!

 

Gebruik potten met een diameter van 17 cm (meestal 2 L potten) en vul deze met standaard zaaigrond, dus geen potgrond. Zaai 10 zaden per pot met telkens 2 zaden dicht bij elkaar. Zorg dat het zaad op een diepte zit welke ongeveer gelijk is aan de diameter van het zaad. Geef de zaadjes water en laat ze kiemen bij hoge relatieve vochtigheid en warme temperatuur (18-20 graden is prima). Zorg dat de grond vochtig blijft gedurende de kieming. Omdat het de bedoeling is dat je met vergelijkbare planten test, worden na het kiemen de planten gedund. Dit gebeurt na vorming van het eerste paar echte bladeren (dus niet de lobbladeren). Van elk set planten die dicht bij elkaar staan verwijder je de zwakste plant door de stengel af te knippen, dus niet de plant eruit trekken omdat je dan het andere plantje kan beschadigen. Je houdt nu 5 planten per pot over.

 

Nu is het ook tijd om de behandelingen te starten. Dit kan door gieten of door spuiten. Je dient per plant een gelijke hoeveelheid water te gebruiken over alle behandelingen.

 

Voor gieten stel je eerst vast hoeveel water je per pot moet geven waarna je deze hoeveelheid door vijf deelt om de hoeveelheid water per plant te verkrijgen. Het is raadzaam water met de hand te geven omdat dit het meest precies is. Gebruik bv. een injectiespuit om precies te doseren. Eb en vloed en druppelbevloeiing kan wel, maar dat zorgt al voor verschillen welke niets met de behandelingen te maken hebben. Het beste is om een grotere hoeveelheid water aan te maken met de juiste concentratie product en dan daaruit de juiste hoeveelheid per plant te doseren totdat je alle planten voor die behandeling gehad hebt. Dan maak je de tweede behandeling aan, enz.

 

Voor spuiten maak je weer de juiste oplossing aan in een iets grotere hoeveelheid dan je in totaal nodig hebt. Het spuiten is onnauwkeuriger dan het gieten want het is uiteraard veel moeilijker om precies gelijke hoeveelheden per plant en zelfs per pot te doseren. Neem bij het bespuiten altijd de te bespuiten pot apart anders bespuit je onherroepelijk ook andere planten dan de bedoeling is.

 

Om te bekijken of een product als Aminozuren Complex effectief is, zou je bv. 2x per week een 0.05% (0.5 ml/L) oplossing kunnen gebruiken. Dit is voldoende voor kleine plantjes.

 

Op wekelijkse basis kunnen aan elke plant waarnemingen gedaan worden zoals lengte, kleur, bladgrootte, vitaliteit. Je kan er ook voor kiezen om waarnemingen per pot te doen. Let ook op verschillen in waterbehoefte tussen de behandelingen. Indien in bepaalde behandelingen de potten sneller indrogen betekent dit dat de planten sneller groeien en dus meer water verbruiken. Verhoog in dat geval de watergift in deze behandelingen omdat anders de groei onnodig geremd wordt door een tekort aan water. Probeer minimaal 6 beoordelingen te doen per behandeling (waarnemingen aan de 6 potten per behandeling dus) en registreer deze waarnemingen/bevindingen. Neem regelmatig goede foto’s om zaken terug te kunnen zien en later eventueel met anderen te kunnen bediscussiëren. Vier tot zes weken na het begin van de behandelingen zouden er al verschillen moeten bestaan tussen de controle en de behandelde planten. Eventueel kan je op de verzamelde data nog een statistische toets loslaten, maar dat is iets voor de echte agronomen en wetenschappers.

Makkelijke, minder nauwkeurige aminozuren Complex test

Indien je met minder moeite toch een indruk wil krijgen van de werking van Aminozuren Complex, kan je ervoor kiezen om bovenstaande test wat minder nauwkeurig uit te voeren door de planten in rijtjes of bakjes te zaaien (gebruik nog steeds zaaigrond) en verder niet te dunnen (alhoewel dat toch weinig moeite is). Je krijgt dan een rijtje onbehandeld (Controle), een rijtje met behandeling 1, een rijtje met behandeling 2, etc. Je kan van elke behandeling meerdere rijtjes zaaien maar probeer wel alle rijtjes met verschillende behandelingen bij elkaar in een blok te houden. Wil je drie rijtjes per behandeling zaaien dan creëer je dus 3 blokken. Hoe meer blokken hoe beter je eventuele verschillen tussen behandelingen echt kan meten en zien. Het water geven gaat minder nauwkeurig als er maar voor gezorgd wordt dat er geen grote verschillen ontstaan tussen behandelingen.

 

Producten worden 2x per week gedoseerd bijvoorbeeld bij de eerste gietbeurt. Zorg dat er niet teveel water door de grond uitstroomt, omdat je dan product kan verliezen. Liever iets te droog dan zeiknat! Spuiten in rijtjes is niet aan te raden tenzij je aparte verplaatsbare bakken gebruikt die je kan verplaatsen voor het spuiten. Neem verder dezelfde metingen/waarnemingen als hierboven beschreven maar de intervallen tussen waarnemen kunnen wat langer zijn. Neem regelmatig goede foto’s om zaken terug te kunnen zien en later eventueel met anderen te kunnen bediscussiëren.

Relevante producten

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN