contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Proteaseremmers

Proteaseremmers

Protease wordt door planten aangemaakt om hun voedselvoorraden te beschermen tegen vraat. Proteaseremmers blokkeren de verteringsenzymen. Omdat protease makkelijk van de plant gescheiden kan worden, wordt dit ook door de agrarische sector gebruikt tegen insectenvraat. Protease is een stof die het verteringsenzym van een insect blokkeert. Hierdoor wordt het gewas niet verteerbaar voor insecten.

Relevante producten

Proteaseremmers Enzymen Gewassen Akkerbouw Biologische landbouw
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN