contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Digestaat

Digestaat

Digestaat blijft over na de vergisting van mest. Dit restproduct kan gebruikt worden als meststof, omdat dit veel mineralen bevat. De samenstelling van digestaat en natuurlijke mest verschilt, doordat er bij de vergisting van mest organisch materiaal wordt afgebroken. Voor planten bevat digestaat meer makkelijk opneembare stikstof. Op het moment dat het digestaat na de vergisting uit minder dan 50% dierlijke uitwerpselen bestaat, mag het niet als meststof toegepast worden.

 

 

Het drogen van digestaat

Digestaat kan gedroogd worden bij hoge temperaturen met behulp van restwarmte. Dit drogen zorgt ervoor dat het digestaat verder bewerkt kan worden. Het drogen van digestaat zorgt voor een reductie van het gewicht, zodat het transport goedkoper wordt. Droog digestaat kan ook verder verwerkt worden tot pellets en korrels.

Relevante producten

Digestaat Vergisting Meststoffen Mineralen Organisch materiaal Protamylasse
WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN