contact+31 (0)36 - 84 500 68
Home > Biogas

Biogas

Biogas is een mengsel van gassen die ontstaan als gevolg van biologische processen. Methaan en koolstofdioxide zijn de hoofdbestanddelen van biogas. Door vergisting van organisch materiaal als mest of huisvuil ontstaat er biogas. Na dit proces blijft digestaat over. Moerasgas is een gas dat op natuurlijke wijze ontstaat.

Biogas als energiebron

Omdat biogas biologisch is, is het een duurzame energiebron. Het gebruik van biogas wordt aangemoedigd, omdat methaan gunstige verbrandingseigenschappen heeft. Het vrijkomen van methaan kan beperkt worden door het gebruik van biogas.

Relevante producten

WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?
Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op +31 (0)36- 84 500 68
© COPYRIGHT 2015 DACAM . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN